Tutkimusapurahat

Tutkimusapurahaa myönnetään liikuntatieteelliseen ja liikuntalääketieteelliseen väitöskirjatasoiseen tutkimustyöhön. Apurahaa voi saada myös tutkimukseen liittyvien julkaisukustannusten kattamiseen ja laitehankintoihin.

Eduskunta hyväksyi apurahansaajien sosiaaliturvalait 11.11.2008. Tietoa apurahansaajien sosiaaliturvasta Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAsta.

Hakuaika ja hakutapa: Tutkimusapurahojen hakuaika on vuosittain syyskuussa (1.-30.9.), jolloin haetaan apurahaa seuraavalle vuodelle.

HUOM!

Apurahahakemus tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta, josta sen voi tarvittaessa tulostaa itselleen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

Tutkimusapurahan hakuohje

Urheiluopistosäätiön hallitus käsittelee hakemukset ja päätökset julkaistaan kotisivuilla ja sähköisessä apurahajärjestelmässä sekä lähetetään hakijoille sähköpostitse.

Tutkimusapurahojen päätösten julkaisupäivä on 13.12.2019

Päättyneistä tutkimuksista ja valmistuneista väitöskirjoista on toimitettava kopio säätiön kirjastoon.