Sähköinen apurahajärjestelmä

Urheiluopistosäätiö on siirtynyt vuoden 2012 alusta alkaen käyttämään sähköistä apurahojen hakujärjestelmää. Järjestelmän toimittaja on Aspicore Oy.

Kaikki apurahahakemukset on tehtävä sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018.

Tutustukaa Urheiluopistosäätiön tietosuojaselosteeseen tästä.

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte poistaa tietonne rekisteristä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Urheiluopistosäätiön toimistoon.