Sähköinen apurahajärjestelmä

Urheiluopistosäätiö siirtyi vuoden 2012 alusta alkaen käyttämään sähköistä apurahojen hakujärjestelmää. Järjestelmän toimittaja on Aspicore Oy.

Kaikki apurahahakemukset on tehtävä sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmään rekisteröityessä urheiluyhdistys/seura tarvitsee Y-tunnuksen. Järjestelmä säilyttää hakijan tiedot, ja sen kautta hoidetaan jatkossa kaikki apurahan hakua, raportointia ja maksatusta koskevat asiat.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018.

Tutustukaa Urheiluopistosäätiön tietosuojaselosteeseen tästä.

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte poistaa tietonne rekisteristä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Urheiluopistosäätiön toimistoon.